Мени

Буџет

ОДЛУКА о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2018.годину

ИЗВЕШТАЈ о извршењу прихода и примања,расхода и издатака одлуке о буџету општине Топола за период од 01.01.до 30.09.2018.године

ОБЈАШЊЕЊЕ већих одступања између одобрених средстава и извршења

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОГРАМСКА структура расхода и издатака за 2018,годину

ПРИХОДИ

РАСХОДИ по ближним наменама

РАСХОДИ по основним наменама

ОДЛУКА о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2018.годину

ИЗВЕШТАЈ прихода и примања, расхода и издатака буџета Општине Топола за период 01.01.-30.06.2018. године

БУЏЕТ - ПЛАН

ОБЈАШЊЕЊЕ већих одступања између одобрених средстава и извршења

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УПУТСТВО за припрему нацрта буџета општине Топола за 2019. годину

ПОЗИВ за учешће грађана у процесу припреме нацрта буџета општине Топола за 2019. годину

Обрасци и табеле за буџетске кориснике

Одлука о завршном рачуну буџета општине Топола за 2017. годину

Одлука о буџету општине Топола за 2018. годину

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ