Мени

Буџет

ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ 2020. ГОДИНА

ГРАЂАНСКИ БУЏЕТ 2019. ГОДИНА

2020. ГОДИНА

Позив за учешће грађана у процесу припреме нацрта буџета Општине Топола за 2021. годину

Упутство са смерницама за припрему нацрта буџета Општине Топола за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину

Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета

Образац број 4 - Захтев за финансирање капиталног пројекта

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину

План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Топола за 2021. годину

Kалендар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета јединице локалне самоуправе-општине Tопола у 2020. години

План јавних инвестиција општине Топола у периоду 2020-2021 и 2022. године

Одлука о Буџету општине Топола за 2020.годину

Образложење Одлуке о Буџету општине Топола за 2020.годину

Одлука о Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2019.годину

Образложење Друге измене и допуне одлуке о буџету

2019.ГОДИНА

Извештај о извршењу прихода и примања, расхода и издатака Одлуке о буџету општине Топола за период 01.01.-30.09.2019.године

Јавни позив за учешће у јавној расправи – Нацрт Одлуке о буџету општине Топола за 2020.годину

Нацрт Одлуке о буџету општине Топола за 2020.годину

Образложење Одлуке о буџету општине Топола за 2020.годину

Упуство за припрему буџета за 2020.годину за Грађанство

Позив за учешће грађана у процесу припреме нацрта буџета општине Топола за 2020.годину

ОДЛУКА о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2019.годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Одлуке о буџету

ОДЛУКА о завршном рачуну буџета општине Топола за 2018.годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ буџета за 2018.годину

Расход по ближим наменама

Табела за извештавање о извршењу праограма

ОБАВЕШТЕЊЕ-Предлози идеја капиталних пројеката за укључивање у План јавних инвестиција локалне власти за 2020-2022.године

Инструкције за предлагање капиталних пројеката ради припреме плана јавних инвестиција општине Топола за период 2019.-2021.године

Образац за предлагање идеје капиталног пројекта

Образац-захтев за финансирање капиталног пројекта чија је реализација у току

Образац -захтев за финансирање новог капиталног пројекта

2018. ГОДИНА

План јавних инвестиција општине Топола у периоду 2019-2021.године

Одлука о буџету општине Топола за 2019.годину

Образложење Одлуке о буџету општине Топола за 2019.годину

Јавни позив за учешће у јавној расправиу

ОДЛУКА о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2018.годину

ИЗВЕШТАЈ о извршењу прихода и примања,расхода и издатака одлуке о буџету општине Топола за период од 01.01.до 30.09.2018.године

ОБЈАШЊЕЊЕ већих одступања између одобрених средстава и извршења

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОГРАМСКА структура расхода и издатака за 2018.годину

ПРИХОДИ

РАСХОДИ по ближим наменама

РАСХОДИ по основним наменама

ОДЛУКА о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2018.годину

ИЗВЕШТАЈ прихода и примања, расхода и издатака буџета Општине Топола за период 01.01.-30.06.2018. године

БУЏЕТ - ПЛАН

ОБЈАШЊЕЊЕ већих одступања између одобрених средстава и извршења

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УПУТСТВО за припрему нацрта буџета општине Топола за 2019. годину

ПОЗИВ за учешће грађана у процесу припреме нацрта буџета општине Топола за 2019. годину

Обрасци и табеле за буџетске кориснике

Одлука о завршном рачуну буџета општине Топола за 2017. годину

Одлука о буџету општине Топола за 2018. годину

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ