Мени

КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-1 Заузеће површина јавне намене


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-2 Дворишта и ограде


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-3 Одржавање јавних зелених површина обавеза вршиоца комуналне делатности

КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-4 Одржавање чистоће на површинама јавне намене обавеза вршиоца комуналне делатности


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-5 Раскопавање површина јавне намене


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-6 Грађевински радови на површини јавне намене


 КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-7 Грађевински и слични радови


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-8 Комунални отпада


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-9 Изношење комуналног отпада


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-10 Уклањање снега и леда


 КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-11 Одржавање излога


 КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-12 Светлеће фирме


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-13 Уређење насеља


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-14 Кућни ред у стамбеним зградама


КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-15 Одржавање септичких јама

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ