Мени

КОНКУРСИ

ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима са територије општине Топола у 2019. години

ПРИЈАВА по јавном конкурсу за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима са територије општине Топола у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Топола

ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу нераспоређених средстава планираних за дотације осталим удружењима са територије општине Топола у 2018. години


ПРИЈАВА за расподелу средстава на конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења и финансирају се из буџета општине Топола

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2018. годину


Захтев за суфинансирање камате за пољопривредне кредите

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2018. годину


 ЗАХТЕВ за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години


ЗАХТЕВ за подстицајна средства за ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања у 2018. години


ЗАХТЕВ за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у 2018. години


ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима са територије општине Топола у 2018.години


КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације удружењима из области социјалне заштите


 ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РАПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА У 2018.ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА из ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА


КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације осталим удружењима


 ПРИЈАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА


ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2018. години


 ПРИЈАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ КОЈЕ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ