Мени

КОНКУРСИ

КОНКУРС за пријем приправника у Општинској управи општине Топола

ИЗЈАВА-ОБРАЗАЦ 1

КОНКУРС за најлепшу песму о вину и љубави

КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Топола

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину – Кредитна подршка

ЗАХТЕВ за суфинансирање камате за пољопривредне кредите

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину

ЗАХТЕВ за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2019. години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања у 2019. години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за набавку материјала за прихрану пчела у 2019. години

КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације осталим удружењима

ПРИЈАВА за расподелу средстава на конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења и финансирају се из буџета Општине Топола

КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације удружењима из области социјалне заштите

ПРИЈАВА за расподелу средстава на конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења из области социјалне заштите и финансирају се из буџета Општине Топола

ЈАВНИ КОНКУРС-за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2019. години

ПРИЈАВА за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2019.години

КАЛЕНДАР КОНКУРСА за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета јединице локалне самоуправе-општине Топола у 2019.години

ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима са територије општине Топола у 2019. години

ПРИЈАВА по јавном конкурсу за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима са територије општине Топола у 2019. години

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Топола

ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу нераспоређених средстава планираних за дотације осталим удружењима са територије општине Топола у 2018. години


ПРИЈАВА за расподелу средстава на конкурс за избор програма од јавног интереса које реализују удружења и финансирају се из буџета општине Топола

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2018. годину


Захтев за суфинансирање камате за пољопривредне кредите

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2018. годину


 ЗАХТЕВ за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години


ЗАХТЕВ за подстицајна средства за ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања у 2018. години


ЗАХТЕВ за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у 2018. години


ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације спортским удружењима са територије општине Топола у 2018.години


КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације удружењима из области социјалне заштите


 ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РАПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА У 2018.ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА из ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА


КОНКУРС за расподелу средстава планираних за дотације осталим удружењима


 ПРИЈАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ФИНАНСИРАЈУ СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА


ЈАВНИ КОНКУРС за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту у 2018. години


 ПРИЈАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ КОЈЕ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ