Мени

24. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ОДЛУКА о потписивању мандата Ненада Миленића

ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину

ОДЛУКУ  О  УТВРЂИВАЊУ  ПРОСЕЧНИХ  ЦЕНА  КВАДРАТНОГ  МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  ЗА  УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА  НА  ИМОВИНУ  ЗА  2019. ГОДИНУ НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ТОПОЛА


ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ


ОДЛУКУ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА

 

ОДЛУКУ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА

 


ОДЛУКУ О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПОДЦЕЛИНА „К1“ И „К2“ У ТОПОЛИ


О
ДЛУКУ о другој измени и допуни Одлуке о правима на материјалну подршку и услуге социјалне заштите у Општини Топола


ОДЛУКУ о формирању Социјалног сервиса за помоћ у кући


ОДЛУКУ о првој измени и допуни Програма коришћења средстава фонда за заштиту животне средине за 2018. годину


ОДЛУКА о раскиду уговора са Гинко Топола


ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОДЛУКE О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2018. ГОДИНE


ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2018. ГОДИНУ


ПРИХОДИ


ОПИС РАСХОДА ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА


РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА


РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ