Мени

25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА


Предлог одлуке о буџету Општине Топола за 2019. годину


Образложење Одлуке о буџету Општине Топола за 2019.годину


Предлог Кадровског плана Општинске управе Општине Топола за 2019.годину


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама


Предлог Одлуке о матичним подручјима на територије Општине Топола


Предлог Одлуке о измени Одлуке о изради Плана деталјне регулације урбанистичких подцелина К1 и К2


Извештај о пословању ЈКСП Топола за 2017.годину


Финансијски извештај за 2017. годину и Извештај независног ревизора


Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2017. годину


Одлука о усвајању финансијског Извештаја за 2017. годину


Одлука о расподели добити


Програм пословања ЈКСП Топола за 2019. годину


Обрасци уз програм пословања за 2019. годину


Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за вандредне ситуације општине Топола за 2018. годину


Разматрање плана рада Општинског штаба за вандредне ситуације општине Топола за 2019. годину


Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за мандатно имунитетска питања Скупштине општине Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ