Мени

ЈАВНИ ОГЛАСИ

Подношење писмених понуда за добијање у закуп пословног простора

 ЈАВНИ УВИД у нацрт Друге измене и допуне плана генералне регулације насеља Топола

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА

ГРАФИКА

ПОНОВЉЕН ЈАВНИ УВИД у нацрт плана детаљне регулације

РАНИ ЈАВНИ УВИД у радни материјал плана детаљне регулације урбанистичких подцелина “К1” и “К2” у Тополи

 ЈАВНИ УВИД у нацрт плана детаљне регулације-Просторно културно-историјска целина Карађорђева Топола са Опленцем-старо језгро Тополе

 ЈАВНИ УВИД у нацрт плана измене и допуне ПГР-а насеља Топола

РАНИ ЈАВНИ УВИД у радни материјал плана генералне регулације-Друга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Топола

ПОНОВЉЕН ЈАВНИ УВИД у нацрт плана детаљне регулације:Мост Манојловци-Јарменовци преко реке Јасенице и Нацрт плана детаљне регулације  Мост Гуришевци-Рудник преко реке Јасенице у општини Топола

ЈАВНИ ОГЛАС-за јавно надметање за добијање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта ради постављања типских монтажних објеката

ЈАВНИ УВИД у нацрт плана детаљне регулације: – Мост Манојловци – Јарменовци преко реке Јасенице; – Мост Гуришевци – Рудник преко реке Јасенице


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Манојловци-Јарменовци – текстуални део


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Манојловци-Јарменовци – графички део 1/4


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Манојловци-Јарменовци – графички део 2/4


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Манојловци-Јарменовци – графички део 3/4


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Манојловци-Јарменовци – графички део 4/4


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Гуришевци-Рудник – текстуални део


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Гуришевци-Рудник – графички део 1/5


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Гуришевци-Рудник – графички део 2/5


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Гуришевци-Рудник – графички део 3/5


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Гуришевци-Рудник – графички део 4/5


Нацрт плана детаљне регулације: Мост Гуришевци-Рудник – графички део 5/5


ЈАВНИ ОГЛАС за јавно надметање за добијање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта ради постављања типског монтажног објекта


ОГЛАС за давање у закуп јавне површине у дане манифестације “Опленачка берба 2018”


ПОНУДА за заузеће јавне површине


ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног надметања (наставак текста у наредном документу)


(наставак текста из претходног документа) ЈАВНИ ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног надметања


ЈАВНИ ОГЛАС за јавно надметање за добијање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта ради постављања типских монтажних објеката

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ