Мени

ПОЉОПРИВРЕДА

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарнe непогоде-града,олујног ветра и обилних падавина дана 19.6.2019. године

ОДЛУКА о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Топола

Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта

Формулар за пријављивање на јавно надметањеза закуп пољопривредног земљишта у државној својини -ПРВИ КРУГ-

Преглед груписаних јавних надметања

ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола  за 2020.годину

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над инфраструктуром на територији општине Топола за 2020.годину

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства на територији општине Топола за 2020.годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2020.годину

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2020.годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарних непогоде-града,олујног ветра и обилних падавина дана 16.6.2019. године

ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2019. годину

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину – Кредитна подршка

ЗАХТЕВ за суфинансирање камате за пољопривредне кредите

КОНКУРС за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину

ЗАХТЕВ за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2019. години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања у 2019. години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за набавку материјала за прихрану пчела у 2019. години

Обавештење: Промоција модела подршке воћарима кроз систем противградне заштите

Обавештење: Ангажовање сезонских радника у пољопривреди

Заштитимо усеве и засаде у право време

Захтев Прогнозно-извештајној служби заштите биља

ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о бесповратној додели минералног ђубрива KAN 27% N

ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2018. годину

ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Топола

САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Топола

ЗАКЉУЧАК о одређивању почетне цене

ФОРМУЛАР за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини – Други круг

ОДЛУКА о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2018. годину

Стање плодности пољопривредног земљишта на подручју општине Топола

ОДЛУКА о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Топола

САГЛАСНОСТ на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Топола за 2018. годину

ФОРМУЛАР за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини – Први круг

Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2018. годину

Водна књига

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ