Мени

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке – Уговор за набавку радова на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи – број ЈН ОП 404-1-4/2018/03
Објављено: петак 16.11.2018. године

ОДЛУКА о измени уговора о јавној набавци нафтних деривата – Партија 2 – набавка горива за потребе Општине Топола
Објављено: четвртак 15.11.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке, за јавну набавку радова на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река
Објављено: петак 09.11.2018. године

ПОЗИВ за подношење понуде – Јавна набавка горива за потребе возила Општине Топола – број 404-1-6/2018-03
Објављено: четвртак 08.11.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – Набавка горива за потребе возила Општине Топола – ЈН ОП 404-1-6/2018-03
Објављено: четвртак 08.11.2018. године

ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – Уговор за набавку услуге вршења стручног надзора над радовима на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река – број ЈН МВ 404-2-25/2018-03
Објављено: четвртак 08.11.2018. године

ОДЛУКА о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке – Уговор за набавку радова на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река – број ЈН МВ 404-1-5/2018-03
Објављено: понедељак 05.11.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ за понуђаче за 404-1-4/2018-03
Објављено: понедељак 05.11.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ за понуђаче за 404-1-4/2018-03
Објављено: петак 02.11.2018. године

ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка услуге вршења стручног надзора над радовима на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи – ЈН МВ 404-2-24/2018-03
Објављено: петак 02.11.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда/пријава – Набавка радова на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи
Објављено: уторак 30.10.2018. године

ПОЗИВ за подношење понуде – Прва измена
Објављено: уторак 30.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Трећа измена и допуна за јавну набавку радова на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи – Отворени поступак – ЈН број 404-1-4/2018-03
Објављено: уторак 30.10.2018. године

ПОЗИВ за подношење понуде
Објављено: уторак 30.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге вршења стручног надзора над радовима на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река – ЈН МВ 404-2-25/2018-03
Објављено: уторак 30.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОР за понуђаче за 404-1-4/2018-03
Објављено: понедељак 29.10.2018. године

ПОЗИВ (измена) за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река
Објављено: среда 24.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРВА ИЗМЕНА – за јавну набавку радова: Грађевински радови на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река – ЈН број: 404-1-5/2018-03
Објављено: среда 24.10.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке радова на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река
Објављено: уторак 23.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова: Грађевински радови на уређењу водотока другог реда – регулација потока Каменица, потока Кустура и потока Сува Река – ЈН број: 404-1-5/2018-03
Објављено: уторак 23.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Друга измена и допуна за јавну набавку радова на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи – Отворени поступак ЈН број 404-1-4/2018-03
Објављено: понедељак 22.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ за понуђаче за ЈН број 404-1-4/2018-03
Објављено: понедељак 22.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ за понуђаче за ЈН број 404-1-4/2018-03
Објављено: четвртак 18.10.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – Набавка услуге вршења стручног надзора над радовима на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи
Објављено: уторак 16.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге вршења стручног надзора над радовима на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи – ЈН МВ 404-2-24/2018-03
Објављено: уторак 16.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ за понуђаче за 404-1-4/2018-03
Објављено: петак 12.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези набавке радова на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи
Објављено: уторак 09.10.2018. године

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези набавке радова на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи
Објављено: четвртак 04.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА
Објављено: четвртак 04.10.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Објављено: уторак 02.10.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку радова на реконструкцији здравственог објекта у склопу Дома здравља “Свети Ђорђе” у Тополи
Објављено: уторак 02.10.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуге израде пројектно-техничке документације за унутрашњу гасну инсталацију објекта Општинске управе Општине Топола
Објављено: петак 21.09.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка грађевинског материјала и бетонске галантерије за текуће одржавање објеката
Објављено: понедељак 17.09.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка грађевинског материјала и бетонске галантерије за текуће одржавање објеката, број ЈН МВ 404-2-23/2018-03

Објављено: петак 14.09.2018. године

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА о јавној набавци радова – Обрада постојећег коловаоза и наношење асфалтног слоја

Објављено: среда 12.09.2018. године

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности -Услуга израде пројектно-техничке документације за унутрашњу гасну инсталацију објекта Општинске управе Општине Топола  ЈН МВ 404-2-22/2018-03

Објављено: понедељак 10.09.2018. године

ПОЗИВ за подношење понуда за ЈН МВ 404-2-23/2018-03

Објављено: понедељак 03.09.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – добра – Набавка грађевинске галантерије и бетонског материјала (2) ЈН МВ 404-2-23/2018-03          

Објављено: понедељак 03.09.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности, ја јавну набавку услуге израде пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола – ЈН МБ бр. 404-2-20/2018-03          

Објављено: петак 31.08.2018. године

                       ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ                         Објављено: четвртак 30.08.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка услуге израде пројектно-техничке докуменације за унутрашњу гасну инсталацију објекта Општинска управа Општине Топола – ЈН МВ 404-2-22/2018-03  Објављено: четвртак 30.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуге израде плана детаљне регулације објекта саобраћајне инфраструктуре – ЈН МВ бр. 404-2-19/2018-03                                                                             Објављено: понедељак 27.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку каменог агрегата
Објављено: понедељак 19.08.2018. године

ОДЛУКА о додели уговора за Партију 2. – ЈН бр 404-2-20/2018-03
Објављено: петак 17.08.2018. године

ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке за Партију 1. – ЈН бр 404-2-20/2018/03
Објављено: петак 17.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка за Партију 1. – ЈН бр 404-2-20/2018/03
Објављено: петак 17.08.2018. године

ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку каменог агрегата, број ЈН МВ 404-2-21/2018-03
Објављено: среда 15.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку услуге вршења стручног надзора над радовима на изградњи водоводне мреже у Жабарима
Објављено: уторак 14.08.2018. године

ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за услуге израде планова детаљне регулације објекта саобраћајне инфраструктуре
Објављено: четвртак 09.08.2018. године

ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за услуге вршења стручног надзора над радовима на изградњи водоводне мреже у Жабарима број ЈН МВ 404-2-18/2018-03
Објављено: среда 08.08.2018. године

ПОЗИВ за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – каменог агрегата (2) бр. 404-2-21/2018-03
Објављено: понедељак 06.08.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку добара, у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка каменог агрегата (2) бр. 404-2-21/2018-03
Објављено: понедељак 06.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге техничког пријема објеката
Објављено: петак 03.08.2018. године

Позив за подношење понуде за јавну набавку услуге израде пројектно-техничке документација за потребе Општине Топола у 2018. години (3) број 404-2-20/2018-03
Објављено: четвртак 02.08.2018. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018. години (3) ЈН бр. 404-2-20/2018-03
Објављено: четвртак 02.08.2018. године

Питања и одговори за број 404-2-19/2018-03
Објављено: уторак 31.07.2018. године

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности – Услуге израде плана детаљне регулације објекта саобраћајне инфраструктуре, број 404-2-19/2018-03
Објављено: понедељак 30.07.2018. године

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге израде плана детаљне регулације објекта саобраћајне инфраструктуре – ЈН бр. 404-2-19/2018-03
Објављено: понедељак 30.07.2018. године

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге вршења стручног надзора над радовима на изградњи водоводне мреже у Жабарима, број 404-02-18/2018-03
Објављено: понедељак 30.07.2018. године

Конкурсна документација за јавну набаавку мале вредности – Набавка услуге вршења стручног надзора над радовима на изградњи водоводне мреже у Жабарима ЈН бр. 404-02-18/2018-03
Објављено: понедељак 30.07.2018. године

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – услуге техничког пријема објеката
Објављено: четвртак 19.07.2018. године

Питања и одговори за ЈН МБ 404-2-18-/2018-03
Објављено: понедељак 09.07.2018. године

 

Позив за подношење понуде: Услуге техничког пријема објеката – ЈН МБ 404-2-18-/2018-03
Објављено: петак 06.07.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге техничког пријема објеката – ЈН МБ 404-2-18/2018-03
Објављено: петак 06.07.2018. године

 

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку радова – Обрада постојећег коловоза и наношење асфалтног слоја
Објављено: среда 04.07.2018. године

Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке
Објављено: уторак 12.06.2018. године

Одлука о измени уговора за отворен поступак јавне набавке добара активне електричне енергије
Објављено: уторак 29.05.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПРВА ИЗМЕНА, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈН OП 404-1-3/2018-03 – ОБРАДА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА И НАНОШЕЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА
Објављено: петак 25.05.2018. године

ПОЗИВ за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – Обрада постојећег коловоза и наношење асфалтног слоја
Објављено: четвртак 10.05.2018. године

Конкурсна документација за јавну набавку радова ЈН OП 404-1-3/2018-03 – ОБРАДА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА И НАНОШЕЊЕ АСФАЛТНОГ СЛОЈА
Објављено: четвртак 10.05.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018. години
Објављено: понедељак 23.04.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку грађевинског материјала за избеглице Објављено: понедељак 23.04.2018. године

Позив за достављање понуде за набавку услуге одобравања банкарског кредита физичким лицима носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола
Објављено: среда 18.04.2018. године


Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга одржавања програма локалне пореске администрације
Објављено: уторак 17.04.2018. године

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуге израде пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола
Објављено: петак 13.04.2018. године

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку грађевинског материјала за избеглице
Објављено: петак 13.04.2018. године


Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – Услуга одржавања програма локалне пореске администрације
Објављено: четвртак 12.04.2018. године

 Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.години
Објављено: четвртак 12.04.2018. године

Питања и одговори за ЈН МВ 404-2-17/2018-03
Објављено: среда 04.04.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Објављено: среда 04.04.2018. године

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка услуга одржавања програма локалне пореске администрације ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН ПП бр. 404-2-18/2018-03
Објављено: среда 04.04.2018. године


 Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине у 2018. години
Објављено: среда 04.04.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности обликовану по партијама – Набавка услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.г. (2) – ЈН МВ 404-2-17/2018-03
Објављено: среда 04.04.2018. године


 Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности набавка грађевинског материјала за избеглице
Објављено: среда 28.03.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -набавка грађевинског материјала за избеглице – ЈН МВ 404-2-16/2018-03
Објављено: среда 28.03.2018. године


 Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на уређењу партера око Визиторског центра у Тополи
Објављено: уторак 27.03.2018. године


Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 1. јавне набавке услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.г., број ЈН 404-2-15/2018-03
Објављено: понедељак 26.03.2018. године

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију 1. јавне набавке услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.години
Објављено: понедељак 26.03.2018. године


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку грађевинског материјала за избеглице
Објављено: понедељак 26.03.2018. године


Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку усуге израде пројектно-техничке докумантације за потребе Општине Топола у 2018. години
Објављено: понедељак 26.03.2018. године


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку грађевинског материјала и бетонске галантерије за текуће одржавање објеката
Објављено: четвртак 22.03.2018. године


Питања и одговори за ЈН МВ 404-2-15/2018-03
Објављено: уторак 20.03.2018. године


Питања и одговори за ЈН МВ 404-2-15/2018-03
Објављено: петак 16.03.2018. године


Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку грађевинског материјала за избеглице
Објављено: четвртак 15.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Објављено: среда 14.03.2018. године

Позив за подношење понуде – прва измена за јавну набавку мале вредности услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.години
Објављено: среда 14.03.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА за јавну набавку мале вредности обликовану по партијама -Набавка услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.г. – ЈН МВ 404-2-15/2018-03
Објављено: среда 14.03.2018. године


Питања и одговори за ЈН МВ 404-2-15/2018-03
Објављено: среда 14.03.2018. године


Питања и одговори за ЈН МВ 404-2-15/2018-03
Објављено: понедељак 12.03.2018. године

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуге техничког пријема објеката
Објављено: понедељак 12.03.2018. године

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности за набавку услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.години
Објављено: петак 09.03.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности обликовану по партијама -Набавка услуге израдe пројектно-техничке документације за потребе Општине Топола у 2018.години
– ЈН МВ 404-2-15/2018-03
Објављено: петак 09.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку хигијенских пакета у оквиру пројекта “Унапређење услуга у заједници за стара лица у Општини Тополa”
Објављено: четвртак 08.03.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
Објављено: уторак 06.03.2018. године

Позив за подношење понуде – Прва измена за јавну набавку мале вредности – набавка грађевинског материјала за избеглице
Објављено: уторак 06.03.2018. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА за јавну набавку мале вредности -набавка грађевинског материјала за избеглице  – ЈН МВ 404-2-14/2018-03
Објављено: уторак 06.03.2018. године


Питања и одговори за ЈН МВ 404-2-14/2018-03
Објављено: понедељак 05.03.2018. године


Питања и одговори за ЈН МВ 404-2-14/2018-03
Објављено: петак 02.03.2018. године

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ