Мени

ЈАВНИ ПОЗИВИ

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу: винарије на к.п.бр. 816/1 К.О. Доња Шаторња и пансиона за ноћење гостију с рестораном на к.п.бр. 816/2 и 816/3 К.О. Доња Шаторња

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЈАВНИ ПОЗИВ II – за отуђење службених возила путем прикупљања писмених понуда

ЈАВНИ ПОЗИВ за отуђење службених возила путем прикупљања писмених понуда

ЈАВНИ ПОЗИВ о  подношењу пријава за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала

ЈАВНИ ПОЗИВ Продужење рока за финансирање пројекта од јавног интереса – Пројекат „Добра управа  – директно учешће грађана,,

ДОДАТНИ РОК за финансирање пројекта од јавног интереса – Пројекат „Добра управа  – директно учешће грађана,,

ЈАВНИ  ПОЗИВ за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „ Добра управа – директно учешће грађана,,

Формулар за пријаву предлога пројекта

ЈАВНИ  ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним  културама на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 03.07.2020. годинее

ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2021. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2021. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама услед елементарне непогоде

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу туристичко-спортског комплекса за коњичке спортове

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу тржног центра- маркета са играоницом, теретаном и кафеом

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКА

ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију Урбанистичког пројекта изградње стамбено – пословног објекта

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на полопривредним културама на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и  обилних падавина дана 20.05.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета Општине Топола у 2020. години на Јавни позив за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета Општине Топола у 2020. години

ОБАВЕШТЕЊЕ подносиоцима пројеката којима су одобрена средства за суфинансирање медијских садржаја

Решење о измени решења о образовању комисије за оцењивање пројеката медијских садржаја који се финансирају из буџета Општине Топола у 2020. години на Јавни позив за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета Општине Топола у 2020. години

Решење о образовању комисије за оцењивање пројеката медијских садржаја који се финансирају из буџета Општине Топола у 2020. години на Јавни позив за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета Општине Топола у 2020. години

Листа приоритета суфинасирања активности на инвестиционом одржавању стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Топола

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених зграда и стамбено-пословних зграда

Пријава на конкурс по објављеном јавном позиву за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених зграда и стамбено-пословних зграда на територији опшрине Топола

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета Општине Топола у 2020. години

Образац – Буџет пројекта

Образац – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

ЈАВНИ ПОЗИВ: За прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2020.години

Захтев за доделу дечијих ауто седишта на подручју општине Топола за 2020.годину

ЈАВНИ ПОЗИВ :  О подношењу пријава за доделу помоћи намањене за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћ при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додатне помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању

ЈАВНИ ПОЗИВ: За подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020.години

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ:За презентацију Урбанистичког пројекта Уређење Блока око Визиторског центра у општини Топола

 

Пројекат Уређење блока око Визиторског центра у општини Топола

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ: Произвођачима и прерађивачима хране у Шумадији и Источној Србији за учешће у програму Подршке развоју пословања

 

ЈАВНИ ПОЗИВ о подношењу пријава за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Вашару “Свети Лука” 2019. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи – Нацрт Одлуке о буџету општине Топола за 2020.годину

Пријава учешћа на: XV Међународно оцењивање вина и ракија

Давање у закуп јавне површине у дане манифестације “Опленачка берба 2019”

Образац понуде за заузеће јавне површине у току трајања манифестације “Опленачка берба 2019”

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Вашару “Мала Госпојина” 2019. године

ОБРАЗАЦ понуде за заузеће јавне површине у току трајања Вашара “Мала Госпојина” 2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ -Одлука о избору најповољније понуде за кредитно задужење буџета општине Топола за финансирање капиталних инвестиционих расхода

ЈАВНИ ПОЗИВ -Измена позива Број:404-3-68/2019-03 од 31.07.2019.године и 404-3-68/2019-03 од 08.08.2019.године

ИЗМЕНА ПОЗИВ за прикупљање  понуда за кредитирање  општине Топола

 ПОЗИВ за прикупљање писмених  понуда са условима кредитирања за дугорочно задужење општине Топола на домаћем финансиском тржишту за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Образац 1 и 2 поступка прикупљања понуда

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Вашару ,,Петровдан” 2019.године

ПРОГРАМ локација са распоредом ,површином и наменом продаје производа и услуга у дане манифестација и вашара у општини Топола

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава за чланство у радном телу за праћење примене локалног антикорупцијског плана

Образац пријаве за чланство у локалном антикорупцијском плану општине Топола

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање захтева заинтересованих родитеља,старатеља,хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу ауто седишта у 2019.години

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарнe непогоде-града,олујног ветра и обилних падавина дана 19.6.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарних непогоде-града,олујног ветра и обилних падавина дана 16.6.2019. године

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете на пољопривредним културама настале 30.4.2019. године

Решење о образовању комисије за оцењивање пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката медијских садржаја из буџета општине Топола у 2019. години

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања – Објављено: 20.03.2019. године

ПРИЈАВА за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

БУЏЕТ пројекта

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда

ПРИЈАВА на конкурс по објављеном јавном позиву за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Топола

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање пријава за чланство у радном телу за праћење примене локалног антикорупцијског плана

Одлука о утврђивању критеријума и поступка за избор чланова радног тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана

Пословник о раду Комисије за избор чланова радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Топола

Образац пријаве за чланство у локалном антикорупцијском плану општине Топола

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у јавној расправи

Одлука о буџету општине Топола за 2019.годину

Образложење одлуке о буџету општине Топола за 2019.годину

ИЗМЕНА-јавног позива за бесповратну испоруку минералног ђубрива други круг

ЈАВНИ ПОЗИВ – бесповратна испорука минералног ђубрива други круг

ЈАВНИ ПОЗИВ – за подношење пријава за доделу помоћи интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала

ЈАВНИ ПОЗИВ – Бесповратна испорука минералног ђубрива

Захтев за бесповратну испоруку минералног ђубрива

Изјава о измиреном дуговању

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у Програму подршке женским, иновативним предузетничким иницијативама у Тополи

ПРИЈАВА за Програм подршке женским иновативним предузетничким иницијативама

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда

ПРИЈАВА на конкурс по објављеном Јавном позиву за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Топола

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину 1(једне) сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом


ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2019. годину


Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2019. годину


ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2019. годину


Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над инфраструктуром на територији општине Топола за 2019. годину


Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства на територији општине Топола за 2019. годину


ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настле на грађевинским објектима на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 13.06.2018. године


ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава штете настле на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 13.6.2018. године


ЈАВНИ ПОЗИВ развојног програма ЕУ ПРО за доделу бесповратних средстава микро и малим предузећима

ЈАВНИ ПОЗИВ за за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на територији Шумадијског и Колубарског управног округа која се баве производњом домаће хране и старим занатима


ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА


ИЗЈАВА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање захтева заинтересованих родитеља, старатеља, хранитеља или усвојитеља са подручја општине Топола за доделу дечијих ауто седишта у 2018. години


Захтев за доделу дечијих ауто седишта на подручју општине Топола у 2018. години


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА У 2018. ГОДИНИ


ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА


БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ