Мени

17. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА


Предлог Одлуке о буџету општине Топола за 2018. годину


Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Топола за 2018. годину


Предлог Одлуке о локалним административним таксама


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама


Предлог Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Предлог Одлуке о измени Плана генералне регулације за насеље Топола


Предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену Плана генералне регулације за насеље Топола


Предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за измену плана детаљне регулације ,,Кружни ток Топола 1“ у општини Топола


Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању путева и улица на територији општине Топола


Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о поверавању делатности


Предлог измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2017. годину


Предлог Кодекса понашања службеника и намештеника општине Топола


Разматрање Друге измене и допуне Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ Топола за 2017. годину


Разматрање Програма пословања ЈКСП ,,Топола“ Топола за 2018. годину


Разматрање Наративног и финансијског извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима културно-туристичке манифестације ,,Опленачка берба 2017“


Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора „Сестре Радовић“ Белосавци

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ