Мени

18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА


Предлог Одлуке о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину


Разматрање Аналитичке оцене стања безбедности саобраћаја услова и проблема у његовом одвијању на подручју ПС Тополе од 01.01. до 31.12.2017. године


Разматрање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Топола у периоду од 01.01.2017.-31.12.2017. године


Разматрање Програма рада са финансијским планом Културног центра ,,Топола“ за 2018. годину


Разматрање Извештаја о раду Туристичке организације “Опленац” Топола за 2017. годину


Разматрање Плана и Програма рада Туристичке организације ,,Опленац“ Топола за 2018. годину


Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији „Опленац“ Топола

Разматрање Извештаја о остварењу прихода и извршењу расхода Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за период 01.01.2017.-31.12.2017. године


Разматрање Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2018. годину

Разматрање Програма Фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола за 2018. годину


Предлог Одлуке о измени Плана детаљне регулације „Кружни ток Топола 1“ у Тополи

Предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта


Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за период 1.01. – 31.12.2017. године

Разматрање Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за 2018. годину


Предлог Решења о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

Разматрање Извештаја о реализацији Програма расподеле и коришћења средстава за пољопривреду и рурални развој општине Топола за 2017. годину


Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2017. годину Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола

Разматрање Програма рада Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола за 2018. годину


Предлог Решења о именовању Слађане Митровић за директора Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола

Разматрање Програма рада Друштва са ограниченом одговорношћу Агенције за рурални развој општине Топола за 2018. годину


Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ