Мени

19. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА


Предлог Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Топола


Предлог Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Топола


Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде

Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Топола


Предлог Одлуке о усвајању локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину


Разматрање Антикорупцијског плана општине Топола


Разматрање Ценовника основних комуналних услуга ЈКСП „Топола“ Топола


Разматрање Статута Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола


Разматрање Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола


Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији „Опленац“ Топола


Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању за период јануар – децембар 2017. године Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола


Разматрање Плана рада за 2018. годину Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола


Разматрање Извештаја о раду Културног центра Топола


Разматрање Правилника о организацији и систематизацији радних места Културног центра Топола


Разматрање Предлога Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе култура – Културни центар Топола


Разматрање Извештаја о раду Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2017. годину


Разматрање Програма рада Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2018. годину


Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад „Сава Илић“ у Аранђеловцу – Одељење Топола за 2017. годину


Разматрање Извештаја о раду Привредног друштва за комуналне делатности Савант доо Београд – Стари град за 2017. годину

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ