Мени

Грађани у процесу одлучивања

У скупштинској сали Општине Топола одржан је информативни састанак поводом упознавања са Акционим планом за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Топола који је усвојила Скупштина општине.

Састанку су присуствовали представници Месних заједница, представници НВО, пописивачи и представници организација цивилног друштва. Акциони план су присутнима презентовали представници Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности и одсека локалне пореске администрације.

Акценат у презентацији стављен је на информисање о Акционом плану ради обезбеђења правовремене и потпуне информације, лакшег разумевања проблема и начина за њихово решавање као први корак у остваривању комуникације између Општине Топола као институције и заинтересоване јавности. Општина Топола ће до 2022. године створити услове да грађани буду информисани, консултовани и укључени да активно учествују у процесу пописа, наплате и буџетирања средстава прикупљених кроз порез на имовину.

План је израђен у циљу унапређења процеса консултовања и учешћа грађана у процесу доношења одлука у општини Топола. Рађен је у оквиру Пројекта MED II ,,Програм Реформа пореза на имовину“. Финансира га швајцарска агенција за развој и сарадњу SDC, а спроводи Међународна организација – Internacional Management Group IMG.

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ