Мени

У циљу изградње лепше Тополе

У Визиторском центру јуче је организован састанак посвећен презентацији студије Провере могућности за остваривање максималних капацитета грађевинског земљишта у зони просторно културно историјске целине (ПКИЦ) “Карађорђева Топола са Опленцем”.

Председник општине Топола, Драган Живановић отворио је скуп коме су присуствовали представници Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, чланови комисије за планове Општине Топола и професорка Архитектонског факултета из Београда Милица Милојевић. Састанак је водила Ивана Блажић Шевић, руководилац одељења за урбанизам Општине Топола које је и организовало овај састанак. Студију је презентовала др Нађа Куртовић Фолић која је ову студију и сачинила.

С обзиром да су уочене одређене могућности за економичније коришћење грађевинског земљишта и постојећих грађевина, Општина Топола је желела да укаже на њих управо Студијом провере могућности за остваривање максималних капацитета грађевинског земљишта у зони ПКИЦ „Карађорђева Топола са Опленцем“. Наравно, све то би морало да се усклади са одрживим развојем централног градског ткива и истовремено, поштовањем већине услова датих решењем републичког Завода за заштиту културе.

На састанку је изражен циљ студије, који предлаже методолошки приступ којим се могу ускладити међусобно повезане потребе градитељског наслеђа и планова изградње, као и реалне процене могућности остваривања економског просперитета града. Услови за такав процес су да се оствари уравнотеженија стратегија заштите, обнове и унапређења вредности градитељског наслеђа и усаглашавање са урбанистичким и грађевинским плановима и програмима. Студијом се тражи и да сви стручњаци учествују равноправно у различитим етапама програма изградње, односно да се створе услови за редовну сарадњу и консултације конзерватора и урбаниста.

Студија ће бити прослеђена Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац од кога је тражен флексибилнији приступ решавању проблема уз, подразумева се, поштовање свих наведених елемената у циљу заштите културно историјске целине.

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ