Мени

Сезонски радници у пољопривреди и њихово ангажовање

Нови систем о ангажовању сезонских радника у пољопривреди представљен је у петак, 8. марта, у сали Визиторског центра у Тополи. Посетиоци скупа, међу којима и председник општине Драган Живановић, су упознати са правним-законским оквиром новог система за ангажовање радника, као и са On-line пријавом радника преко портала www.sezonskiradnici.gov.rs

Обука је организована у склопу пројекта “Повећање прилика за запошљавање сезонских радника“ који спроводе NALED и GIZ уз сарадњу са надлежним институцијама Републике Србије. Први део презентације посвећен је законским оквиром о ангажовању сезонских радника, а други практичној примени портала. Излагачи су били Душан Радовановић испред NALED-а који је обрадио правни део и Синиша Секулић из Пореске управе који је водио кроз портал за пријаву радника.

Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима који је усвојила Народна скупштина Републике Србије у јуну 2018, почео је да се примењује од јануара ове године. Полазна тачка је да Закон уређује поједностављен начин радног ангажовања и плаћања пореза и доприноса за рад за лица на пословима сезонског карактера у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства. Основни циљ је да се послодавцима олакша ангажовање радника на сезонским пословима, а са друге стране сезонским радницима омогући да за свој рад добију сва права која из ове врсте ангажовања произилазе. Присутни су упознати са законским новинама из ове области. Прецизирано је који су то сезонски послови, ко може бити сезонски радник, ко послодавац као и начин пријаве и одјаве радника. Пријава и одјава преподневних радника врши се до 10 часова ујутру, а за послеподневну смену између 13 и 15 часова. Сезонски радници се могу пријавити и одјавити искључиво преко поменутог портала. Дефинисан је и начин ангажовања малолетних лица. Уређене су и обавезе на рачун пореза и доприноса за сваког радника као и дужина њиховог ангажовања код послодавца. Послодавац би за једног сезонског радника дневно требао да плати 303 динара на рачун пореза и доприноса. Дужина ангажовања једног радника може бити до 120 дана. Сезонски радник наравно може затим прећи и код другог послодавца.

Бројна су питања на која су овом презентацијом дати одговори, а поједина су остала отворена. Да се ипак закључити да се сви одговори и решења по овом питању могу наћи на порталу www.sezonskiradnici.gov.rs

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ