Мени

Рани јавни увид за "К1" и "К2"

Јуче је у скупштинској сали општине Топола организован састанак поводом Раног јавног увида за План детаљне регулације (ПДР) за урбанистичке подцелине „К1“ и „К2“ у насељу Топола. У оквиру састанка представљен је Пројекат “Регулацијa за економски развој радне зоне 4 у Тополи” који финансира УНОПС.

Састанку је испред УНОПС-а присуствовао Виктор Вељовић. Учешће су узели представници фирме „ИНФОПЛАН“, представници Јавних предузећа, „Путеви Србије“ из Београда, „Србијагас“ и „Телеком“ из Крагујевца, ЕПС дистрибуција и ЈКСП „Топола“ из Тополе, затим заинтересовани грађани и инвеститори са подручја обухваћеног планом, као и стручне службе Општинске управе општине Тополе које учествују у реализацији Пројекта и Плана. Скуп је водила Ивана Блажић, руководилац Одељења за урбанизама општине Топола. У име општине Топола учеснике је поздравио председник општине Драган Живановић.

Рани јавни увид за ПДР за урбанистичке подцелине „К1“ и „К2“ у насељу Топола траје до 23.04.2019. после чега ће обрађивачи плана припремити Нацрт планског документа. Обухват ПДР за урбанистичке подцелине „К1“ и „К2“ се налази на јужној страни насељеног места Топола – потез Метеризе, уз државни пут II-А реда бр. 152.

Сврха састанка је била да се сва заинтересована лица информишу о планираним интервенцијама, намени простора и потенцијалима као и ограничењима улагања на простору обухвата ПДР-а. Циљ састанка је пре свега био дијалог представника Јавних предузећа, обрађивача плана и заинтересованих лица који имају предузећа или куће и земљиште у обухвату плана. Кроз дијалог су дефинисани проблеми инфраструктурне опемљености подручја, дефинисани постојећи капацитети и отворена питања према захтевима и потребама потенцијалних инвеститора. Сврха оваквог приступа је да се у току Раног јавног увида у радни материл Планског документа дефинишу евентуални проблеми и дају смернице за њихово решавање, како би даљи ток израде и усвајања Плана детаљне регулације могао да тече пројектованом динамиком.

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ