Мени

ЈПП - транспарентно и одговорно

Данас је у скупштинској сали Општине Топола организован округли сто на тему: „Транспарентно и одговорно спровођење ЈПП пројеката у Србији“. То је уједно и назив пројекта који спроводи Институт за територијални економски развој (InTER).

Весела Влашковић и Марија Миленковић испред InTER-а представиле су истраживања “Студије случаја: Транспарентност код пројеката ЈПП у Србији“. О Јавно-приватном партнерству (ЈПП) говорили су и Еди Мајсторовић испред СКГО као и експерт из области ЈПП Слађана Средојевић, званичници и службеници Општине Топола и представници Шапца, Лазаревца, Младеновца и Смедеревске Паланке.

Значај ЈПП у развоју локалних самоуправа истакао је председник Скупштине општине Топола, Драган Јовановић. Он је рекао да је прва искуства о ЈПП понео и пренео из Чешке. Посебно је нагласио значај услуга ЈПП, затим њихов квалитет и контролу која се у оквиру партнерства остварује. Навео је и примере добре праксе у општини Топола попут организованог одвожења смећа, јавне расвете и најавио ову врсту партнерства у вези одржавања сеоских гробаља. Највећу улогу у развоју ЈПП у Србији, по Јовановићу, мора имати разбијање предрасуда које о ЈПП постоје као и њихово приближавање грађанима, односно укључивање јавности. Своја искуства и запажања када је ЈПП у питању изнели су и председник општине Топола, Драган Живановић, општински службеници – представници пројектних тимова, као и представници поменутих градова.

За презентацију – место одржавања округлог стола, Топола је изабрана као једна од студија случаја – примера добре праксе како функционишу ЈПП у Србији. Поред града Пирота и Општине Бечеј, Општина Топола тренутно има четири одобрена пројекта и пети који ће ускоро бити одобрен. Начин како се спроводи и како функционише пројектни тим, начин извештавања – то је све што идентификује Општину Топола као пример добре праксе.

Оно што се на републичком нивоу запажа код примене ЈПП још увек је недовољно знање јавног сектора које се тешко упушта у овакве пројекте сарадње са приватним сектором. Са друге стране и приватни сектор, пошто тек истеком половине уговореног рока почиње да остварује добит, тешко се одлучује за улазак у ЈПП. На пример код пројеката чији је период реализације 20 година, тек после 10 година се остварује добит, што себи могу приуштити само велике компаније. Због тога је интеграција „малих“, како је приметио Драган Јовановић, по питању будућих пројеката ЈПП од великог значаја.

Поред свега реченог треба истаћи и пораст одобрених пројеката ЈПП у последњих неколико година. Само у периоду март 2018-април 2019. одобрено је 52 пројекта. Разлози за овакав број одобрених ЈПП пројеката, како се могло чути, леже у: Изменама Закона о комуналним делатностима, порасту поверења јавног сектора у овај вид партнерства и размени искустава о могућим областима примене пројеката ЈПП.

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ