Мени

26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одлука о престанку мандата Ивана Милисављевића

Дневни ред 
26. седнице
СО Топола


Доношење одлуке о потврђивању мандата одборнику Петровић Зорану из Клоке

Предлог Статута Општине Топола

Мишљење на предлог Статута Општине Топола


Мишљење на предлог Статута Општине Топола


Разматрање Извештаја о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра “Букуља” у току 2018. године


Разматрање Аналитичке оцене стања безбедности саобраћаја, услова и проблема у његовом одвијању на подручју ПС Топола од 1.01. до 31.12.2018. године


Предлог Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у Тополи


Предлог Одлуке о усвајању Предлога Пројекта Јавно-приватног партнерства за услугу одржавања гробаља на територији општине Топола


Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Топола


Предлог Одлуке о оснивању буџетског фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола


Доношење Програма Фонда за подстицај развоја Пословног сектора општине Топола за 2019. годину


Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље


Предлог Правилника о изменама Правилника о платама и утврђивању коефицијента за лица које бира и поставља Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник општине Топола


Доношење Решења о утврђивању престанка дужности директора Туристичке организације “Опленац” Топола Љиљани Тодоровић из Тополе


Доношење Решења о именовању директора Туристичке организације “Опленац” Топола


Разматрање Програма субвенција за 2019. годину ЈКСП “Топола”


Разматрање Извештаја о раду Општинског правобраниоца општине Топола у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године


Разматрање Наративног и финансијског извештаја културно-туристичке манифестације “Опленачка берба 2018”


Разматрање Извештаја о раду Туристичке организације “Опленац” Топола за 2018.  годину


Разматрање Плана и Програма рада Туристичке организације “Опленац” Топола за 2019. годину


Финансијски план за 2019. годину


Разматрање Прве измене и допуне Статута Туристичке организације “Опленац” Топола


Разматрање Програма рада са финансијским планом за 2019. годину Културног центра “Топола” Топола


Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2018. годину Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенције за рурални развој општине Топола”


Разматрање Програма рада за 2019. годину Друштва са ограниченом одговорношћу “Агенције за рурални развој општине Топола”


Разматрање Плана рада за 2019. годину СОФК “Карађорђе” Д.О.О, број 1-5/2019 од 19.01.2019. године


Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Библиотеци “Радоје Домановић” Топола, број 289 од 14.12.2018. године


Доношење Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ