Мени

27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Предлог Пословника Скупштине општине Топола

Предлог Одлуке о Месним заједницама на територији општине Топола

 

Предлог Одлуке о Општинском већу општине Топола

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Пословника Општинског већа општине Топола

Предлог Одлуке о ангажовању приватне ревизорске институције за ревизију завршног рачуна буџета општине Топола за 2018. годину

Предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа

Елаборат о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Топола за период од 2019. до 2027. године

Предлог Одлуке о мрежи предшколских установа

Елаборат о мрежи предшколских установа са седиштем на територији општине Топола за период од 2019. до 2027. године

Предлог Одлуке о грађевинском земљишту

Предлог Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола

Предлог Одлуке којом се предлаже Влади РС доношење акта о преносу права својине на катастарским парцелама број: 1744/1, 1744/2, 1744/3 и 1744/4 све уписане у ЛН бр. 2077 КО Топола (Варош)

Доношење Решења о разрешењу Ђорђевић Горана из Тополе дужности директора Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола

Доношење Решења о именовању директора Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола

Разматрање Извештаја о раду за 2018. годину Привредног друштва за комуналне делатности “Савант д.о.о.” Београд – Стари град

Доношење Решења о разрешењу и именовању председника и члана Управног одбора Културног центра Топола

Доношење Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног центра Топола

Разматрање Програма о коришћењу средстава из буџета општине Топола предузећа ПУПД “Јањушевић” доо Прибој за 2019. годину

Дневни ред 
27. седнице
СО Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ