Мени

28. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Предлог Одлуке о измени Одлуке о држању домаћих животиња на територији општине Топола

Предлог Решења о измени предлога решења Скупштине општине Топола о именовању комисије за вођење поступка и доношења решења по захтеву за враћање земљишта за општину Топола

Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Дома здравља ,,Свети Ђорђе” Топола за 2018.године

Разматрање Плана рада Дома здравља ,,Свети Ђорђе” Топола за 2019.годину

Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2018.годину Културног центраТопола

Финансијски извештај од 01.01.-31.12.2018. године

Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад ,,Сава Илић” Аранђеловац-одељење у Тополи за 2018. годину

Финансијски извештај за период од 01.01.-31.12.2018. године

Разматрање Програма рада Центра за социјални рад ,, Сава Илић” Аранђеловац- одељење у Тополи за 2019. годину

Разматрање Прве измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Предшколске установе ,, Софија Ристић” Топола

Разматрање Предлога Решења о именовању Комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница

Разматрање Предлога Решења о именовању Другостепене комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница

Разматрање Предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља ,,Свети Ђорђе” Топола

Разматрање Предлога Решења о разрешавању и именовању члана Школског одбора Средње школе  ,,Краљ Петар I” у Тополи

Доношење Решења о измени Решења о образовању Општинског Штаба за варедне ситуације

Разматрање Анализе пословања ЈКСП ,,Топола” Топола са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању за период од 01.01 до 31.12.2018. године

Разматрање Ценовника о пружању комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног одпада са сеоског подручја ФЦЦ Еко д.о.о Београд

Дневни ред 
20. седнице
СО Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ