Мени

29. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Разматрање Извештаја о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра ,,Букуља” за сезону 2019. године

Предлог Одлуке о усвајању процене ризика од катастрофа општине Топола

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Топола за 2018. годину

Образложење буџета

Одлука о завршном рачуну буџета за 2018. годину

Табела за извештавање о извршењу програма

Предлог Одлуке о Првој измени и допуни Плана генералне регулације за насењено место Горња и Доња Шаторња у општини Топола

Предлог Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за прву измену и допуну плана генералне регулације за насељено место Горња и Доња Шаторња у општини Топола

Предлог измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Топола

Предлог Плана детаљне регулације ,,Просторно културно-историјска целина Карађорђева Топола са Опленцом-Старо језгро Тополе” у Тополи

Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Топола за 2018.годину

Разматрање Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКСП ,,Топола” за период 01.01.-31.03.2019.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Разматрање Ценовника основних комуналних услуга ЈКСП ,,Топола” бр.1787/2.1

Разматрање Ценовника основних комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног одпада са сеоског подручја ФЦЦ Еко д.о.о. Београд

Разматрање Извештаја о раду Библиотеке ,,Радоје Домановић” Топола за 2018. годину бр.46 од 20.02.2019.године

Разматрање Програма рада  Библиотеке ,,Радоје Домановић” Топола за 2018. годину бр.47 од 20.02.2019.године

Дневни ред 
29. седнице
СО Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ