Мени

30. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Разматрање Извештаја о раду Општинског већа општине Топола за период 01.01.-30.06.2019. године

Дневни ред 
30. седнице
СО Топола


Предлог Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Топола

Мишљење о поступку доношења Оперативног плана за одбрану од поплава на територији општине Топола

Предлог Одлуке о утврђивању Локалног акционог плана за Роме за период 2019-2025.године


Одлука о усвајању Локалног акционог плана за Роме


Предлог Одлуке о кредитном задуживању буџета општине Топола за финансирање капиталних инвестиција расхода


Одлука о кредитном задужењу буџета општине топола за финансирање капиталних инвестиционих расхода


Предлог Одлуке о I измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2019.годину

Образложење Прве измене и допуне Одлуке о буџету


Разматрање Кадровског плана Општинске управе за 2019. годину


Разматрање Статута Туристичке организације ,,Опленац” Топола


Разматрање Правилника о раду Туристичке организације ,,Опленац” Топола


Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медецине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здраствене установе и издавање потвде о смрти


Сагласност на Ценовник ФЦЦ ЕКО ДОО Београд за Услуге одржавања гробља на подручју општине Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ