Мени

31. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Предлог Одлуке о додели награде ,,Рођење Пресвете Богородице”

Предлог Одлуке о додели захвалница

Предлог Одлуке о допуни Одлуке о радном времену у апотекама, продавницама, угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола

Предлог Одлуке о измени Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола

Предлог Одлуке о прибављању у јавну својину општине Топола кп.бр. 734/1 КО Јарменовци

Предлог Измене Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019.годину

Упознавање са Извештајем о реализацији прихода и примања, расхода и издатака буџета општине Топола за период 01.01.-30.06.2019.године

Разматрање Извештаја о пословању ЈКСП ,,Топола” за 2018.годину

Разматрање тромесечног Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКСП ,,Топола” Топола за дуги квартал 2019.године

Разматрање Прве измене и допуне Програма пословања ЈКСП ,,Топола” за 2019.годину

Разматрање Прве измене програма субвенција ЈКСП ,,Топола” за 2019.годину

Разматрање плана одржавања гробља на територији општине Топола ФЦЦ ЕКО д.о.о Београд, бр.749/019 од 17.07.2019.године

Предлог Решења о разрешењу Управног одбора Предшколске установе ,,Софија Ристић” Topola

Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ,,Софија Ристић” Topola

Дневни ред 
31. седнице
СО Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ