Мени

V ВАРЕДНА СЕДНИЦА СО ТОПОЛА

Захтев за одржавање ванредне седнице СО Топола

 

Предлог Нацрта плана детаљне регулације ,,Мост Гуришевци-Рудник преко реке Јасенице” у општини Топола

План детаљне регулације ,, Мост Гуришевци-Рудник преко реке Јасенице” у општини Топола

Графички део Мост Гуришевци- Рудник преко реке Јасенице

Предлог Нацрта плана детаљне регулације ,,Мост Манојловци-Јарменовци преко реке Јасенице” у општини Топола

План детаљне регулације ,, Мост Манојловци-Јарменовци преко реке Јасенице” у општини Топола

Графички део Мост Манојловци- Јарменовци преко реке Јасенице

Предлог Програма Подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019.годину

Решење о давању предходне сагласности на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019.годину

Предлог Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2019.годину

Табеле

Доношење Решења о измени Решења о одређивању доктора медецине за стручно утрврђивање времена и узрока смтри умрлих изван здраствене установе и издавање потрврде о смрти

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ