Мени

Адресе и телефони

Адреса

Електронска пошта

Интернет презентација

Дан општине

Слава општине

Булевар краља Александра I бр.9, 34310 Топола

opstina@topola.com

www.topola.rs

21. септембар

Мала Госпојина, 21.септембар

Централа

034/6811-008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Игор Петровић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 15

e-mail: predsednik@topola.com

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Данијела Ђокић Пантић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 14
e-mail: zamenik.predsednika@topola.com

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 14

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миодраг Миловановић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 15
e-mail: predsednikсо@topola.com

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сања Јевтић

Тел: 034/6811-017 лок. 204
I спрат, канцеларија бр. 14
e-mail: sekretarso@topola.com

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милица Станишић

Тел: 034/6811-017 лок. 203
I спрат, канцеларија бр. 16
e-mail: nacelnik@topola.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Руководилац приземље, канцеларија бр. 3

телефон: 034/6811 008 лок. 122
e-mail: rajkarosic@topola.com

ПИСАРНИЦА

Приземље

телефон: 034/6811 008

МАТИЧАР

приземље, канцеларија бр.9

телефон: 034/6811 008 лок. 110
e-mail: maticar@topola.com

Бирачки списак

приземље, канцеларија бр.4

телефон: 034/6811 008 лок. 118
e-mail: birackispisak@topola.com

Матично подручје Горња Трнава

телефон: 034/6832 000
e-mail: mpg.trnava@topola.com

Матично подручје Доња Шаторња

телефон: 034/6837 135
e-mail: mpd.satornja@topola.com

 

Матично подручје Наталинци

телефон: 034/821 174
e-mail: mpnatalinci@topola.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ

Руководилац

приземље, канцеларија бр. 6

телефон: 034/6811 008 лок. 202
e-mail: ivana.bs@topola.com

Послови легализације и изградње објеката

приземље, канцеларија бр. 7

телефон: 034/6811 008 лок. 119

Имовинско-правни и стручни послови

приземље, канцеларија бр. 5

телефон: 034/6811 008 лок. 208

Послови заштите животне средине и послови праћења контроле и квалитета животне средине

приземље, канцеларија бр. 5

телефон: 034/6811 008 лок. 208

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Руководилац

телефон: 034/6811 008
  лок. 106
e-mail: jasnamiljkovic@topola.com

Послови из области рачуноводства и финансија

телефон: 034/6811  008
лок. 105

Послови јавних набаки

приземље, канцеларија бр. 19

телефон: 034/6811 008 лок. 121

Благајна

телефон: 034/6811 008 лок. 107

Послови буџета и опште потрошње

телефон: 034/6811 008 лок. 103

Послови из области пољопривреде

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811 008

Послови из области предузетништва

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811 008

Одсек локалне пореске администрације

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811 416

Шеф локалне пореске администрације

Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811 416 лок. 105

Борачко-инвалидска заштита

телефон: 034/6811 069

Канцеларија за младе

монтажна зграда

телефон: 034/6811 008 лок. 104
034/6813 710

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Руководилац

монтажна зграда

телефон: 034/6811 587

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине

монтажна зграда

телефон: 034/6811 587
e-mail: stanicaplavsic@topola.com

Инспектор за саобраћај и путеве

монтажна зграда

телефон: 034/6811 587
e-mail: saobracajnainspekcija@topola.com

Грађевински инспектор

монтажна зграда

телефон: 034/6811 587
e-mail: gradjevinskainspekcija@topola.com

Послови саобраћаја

монтажна зграда

телефон: 034/6811 587

Комунални редари

монтажна зграда

телефон: 034/6811 587

Просветни инспектор

II спрат, канцеларија бр. 21

телефон: 034/6811 008 лок. 208
e-mail: inspektor@topola.com

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ

Скупштински послови

I спрат, канцеларија бр. 14

телефон: 034/6811 008 лок. 204

Програмерски и оператерски послови

II спрат, канцеларија бр. 18

телефон: 034/6811 008 лок. 207
e-mail: web@topola.com

Послови информисања

II спрат, канцеларија бр. 18

телефон: 034/6811 675
034/6811 008 лок. 207
e-mail: info@topola.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Координатор за ЛЕР

II спрат, канцеларија бр. 17

телефон: 034/6811 273
034/6811 008 лок.206
e-mail: ler@topola.com

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Општински правобранилац

приземље, канцеларија бр. 1

телефон: 034/6811 008 лок.101
e-mail: ojp@topola.com

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Рајка Росић

Булевар краља Александра I broj 9
канцеларија број 3.

телефони: 034/ 6811 008 локал 122.
телефон: ::064/8614 119
e-mail: rajkarosic@topola.com

Пријем странака радним даном од 07.00 до 15.00 часова

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ