Мени

ГРАЂАНСКА СТАЊА


Захтев за исправку података у матичним књигама


Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених


Захтев за промену личног имена


Изјава за промену личног имена


Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању


 Захтев за промену имена малолетног детета

 


Захтев за промену презимена по престанку брака


 Захтев за одобрење за склапање брака преко пуномоћника


Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих


Захтев за поништење дуплог уписа у матичним књигама

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ