Мени

Документа

Статут општине Топола

Одлука о Општинској управи општине Топола

Списак запослених у Општинској управи општине Топола који имају овлашћење за вођење управног поступка и одлучивања у управној ствари

Локални антикорупцијски план за општину Топола

Кодекс понашања службеника и намештеника Општине Топола

Локални акциони план запошљавања за 2018.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на подручју општине Топола за 2017.

Локални акциони план за младе 2015-2019

Стратегија управљања ризицима 2015-2016

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, стручним службама, посебним организацијама општине топола и општинском правобранилаштву

Стратешка документа за развој Општине Топола

Програм развоја туризма Топола/Опленац 2017-2021

Стратегија комуникације општине Топола

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Топола

Стратегија одрживог развоја општине Топола

Закључак о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Топола

Одлука о изменама и допунама Стратегије одрживог развоја општине Топола

АКЦИОНИ ПЛАН 2012 - 2016 за спровођење Стратегије одрживог развоја општине Топола

Закључак o усвајању Акционог плана 2012-2016 за спровођење Стратегије одрживог развоја општине Топола

Стратегија социјалне заштите општине Топола

Одлука о продужетку важности Стратешког плана социјалне заштите за Општину Топола

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ