Мени

Одељење за инспекцијске послове и инвестиције

Контролне листе комуналне инспекције

Контролне листе инспекције за заштиту животне средине:
Link: http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/

Контролне листе грађевинске инспекције:
Link: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/kontrolne-liste-odeljenja-za-inspekcijske-poslove-gradjevinarstva

КОНТРОЛНА ЛИСТА 1 – Надзор по издатом одобрењу за постављање монтажних објеката на јавним и осталим површинама

Контролне листе инспекције за саобраћај и путеве:
Link:http://www.mgsi.gov.rs/lat/node/13892

КОНТРОЛНА ЛИСТА ТАКСИ ПРЕВОЗ
Обављање делатности
Образац број: 1

КОНТРОЛНА ЛИСТА ТАКСИ ПРЕВОЗ
Контрола превозника на такси стајалишту
Образац број: 2

КОНТРОЛНА ЛИСТА ТАКСИ ПРЕВОЗ
Општи услови
Образац број: 3

КОНТРОЛНА ЛИСТА -Ознака: КЛ 1
ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
-Обавезе превозника-

КОНТРОЛНА ЛИСТА -Ознака:  КЛ 2
ПРИГРАТСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
-Обавезе путника-

КОНТРОЛНА ЛИСТА -Ознака:  КЛ 3
ПОСЕБАН ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
-ДОМАЋИ-

КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-1
Одржавање путева
Обавезе суседа пута

КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-2
Заштита путева

КОНТРОЛНА ЛИСТА Ознака: КЛ-3
Одржавање путева
Обавезе управљача пута

Контролне листе просветне инспекције:
Link: http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ