Мени

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

Пошто су обрасци захтева за остваривање права на дечији додатак
и захтева за остваривање права на родитељски додатак
прописани од стране надлежног Министарства исти се налазе и попуњавају у служби друштвене бриге о деци Општинске управе општине Топола

Захтев за остваривање права на дечији додатак

 Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време oдсуства са рада

Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ