Мени

ПРИВРЕДА И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Из области пољопривреде, водопривреде, туризма и друштвних делатности
издају се следећа акта:

Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу
(члан 2. став 2. Уредбе)

Захтев угоститеља за категоризацију угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство

 Захтев за одређивање категорије куће, апартмана, собе и сеоског туристичког домаћинства

Захтев за издавање решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе

Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове

Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата водна сагласност или водна дозвола

Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове за које су издати водни услови

Захтев за издавање уверења о вођењу радње

Захтев за продужење радног времена

Захтев за остваривање попуста у плаћању електричне енергије

Општина Топола

Булевар краља Александра I бр.9

34310 Топола

Централа: 034/6811-008

www.topola.rs

© 2018 општина Топола. Сва права на садржај задржана.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ